Image video hosting by TinyPic
Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic

Powrót do listy wiadomości

Najnowsze wiadomości

16 czerwiec 2015

Projekt Kibice Razem partnerem głównym WL Ligi!

 WL Liga pozyskała nowego partnera głównego. Został nim projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej - KIBICE RAZEM. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia działalności partnera WL Ligi. 

Główna strona internetowa projektu - kliknij
Strona internetowa KR Lech Poznań - kliknij
Facebook -
 kliknij

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Projekt KIBICE RAZEM zakłada stworzenie lokalnych ośrodków - miejsc spotkań kibiców - kierowanych przez dwie zatrudnione w tym celu osoby. Głównym zadaniem obu pracowników będzie nawiązanie kontaktu z aktywnymi członkami sceny kibiców, poznanie ich poglądów, problemów i aspiracji. Ośrodki nie będą mieć na celu zastępowania czy wyręczania kibiców w ich dotychczasowej działalności, lecz jedynie pomoc w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów. Pracownicy projektu będą przy tym zabiegać o stworzenie atmosfery wolnej dyskusji i wzajemnego szacunku oraz starać się ograniczyć symboliczne znaczenie kultury przemocy wśród kibiców. Ośrodek stwarzać będzie szansę na aktywne zaangażowanie się w sprawy organizacyjne, poznanie swych rówieśników, nawiązanie nowych przyjaźni - również dla młodych osób, które dopiero wkraczają na ścieżkę kibicowania.

Lokal projektu KIBICE RAZEM, urządzany i prowadzony przy współudziale kibiców, służyć będzie przeprowadzaniu dyskusji, przygotowywaniu opraw stadionowych, planowaniu wyjazdów, projektowaniu gadżetów, organizowaniu spotkań z piłkarzami i innym integrującym środowisko działaniom. Ostateczny kształt podejmowanych inicjatyw i sposób ich realizacji będzie przedmiotem decyzji zaangażowanych w projekt pracowników. Do ich zadań należeć też będzie utrzymywanie kontaktów z takimi instytucjami, jak klub, władze miejskie, szkoły, lokalne media czy organizacje pozarządowe.

Podsumowując: lokalne ośrodki projektu realizować będą pomysły i inicjatywy wychodzące ze środowiska samych kibiców, korzystając przy tym z jego kreatywności i zasobów. Ośrodki pełnić będą przy tym rolę filtra i katalizatora. Będą one „filtrem” w tym sensie, że nie będą udzielać wsparcia inicjatywom gloryfikującym przemoc, promującym rasizm, nienawiść i pogardę dla innych grup kibicowskich. W pozostałych przypadkach ośrodki będą „katalizatorem” – instytucją promującą pomysły kibicowskie i dbającą o właściwe relacje między nimi a innymi instytucjami życia publicznego.

PODSTAWOWE CELE PROJEKTU KIBICE RAZEM


1) usprawnienie i profesjonalizacja działalności stowarzyszeń kibiców w zakresie wprowadzenia metody zarządzania projektowego, profesjonalnej budowy wizerunku, pozyskiwania środków na działalność statutową itp.,

2) systematyczne wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców,

3) nawiązanie przez stowarzyszenia kibiców partnerstw na szczeblu miejskim, krajowym i międzynarodowym (projekt zakłada m.in. nawiązanie współpracy z partnerskim ośrodkiem kibicowskim działającym na terenie Niemiec),

4) zmiana negatywnego wizerunku kibica,

5) wykorzystanie pozytywnej energii kibiców do działań na rzecz klubu, miasta i regionu.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?


Projekt skierowany jest pod adresem aktywnych kibiców, tzn. osób oddanych swojej drużynie i równocześnie chcących aktywnie konkurować z kibicami innych klubów. Strategicznym celem projektu KIBICE RAZEM jest zachowanie konkurencji między kibicami, która stanowi o kolorycie futbolu i czyni go jedynym w swoim rodzaju widowiskiem, lecz równocześnie oczyszczenie jej z elementów nienawiści i przemocy.

Pokaż wiadomości