Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic

Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK WL LIGI – HALA 2017/2018

§1

ZGŁOSZENIE DO WL LIGI

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Wiara Lecha.

2. Zgłoszenia do 22. edycji WL Ligi odbywają się do dnia 15 grudnia 2017.

2. Uiszczenie opłaty wynoszącej, w zależności od terminu płatności i sposobu wpłaty – 1249 - 1449 zł netto;

3. Zgłoszenie drużyny do ligi powinno zawierać:

a) nazwę drużyny,

b) listę zawodników (imię i nazwisko) – maksymalnie 20 zawodników,

c) imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail do osoby odpowiedzialnej za drużynę,

4. Opłaty za ligę należy dostarczyć przed pierwszym meczem ligowym. Istnieje możliwość uiszczenia wpisowego w systemie ratalnym ustalonym z Organizatorem rozgrywek.

5. W meczach WL Ligi mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.

6. Nowi zawodnicy mogą być dopisani do listy zawodników nie później niż do 18 lutego 2018 roku.

7. Każdy uczestnik WL Ligi ubezpiecza się we własnym zakresie.

8. Zgłoszenie drużyny do WL Ligi jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek.

9. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie ze względu na kibicowski charakter ligi.

§2

ORGANIZACJA WL LIGI

1. Rozgrywki WL Ligi prowadzone są w jeden lidze podzielonej na dwie klasy rozgrywkowe w systemie jedno- lub dwurundowym, „każdy z każdym”. System rozgrywek będzie podany przez Organizatora najpóźniej do 16 grudnia 2017 roku na stronie internetowej ligi.

2. Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek.

3. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę, 1 do 3 punktów karnych za porażkę walkowerem.

4. O kolejności w tabeli decyduje:

a) większa liczba zdobytych punktów,

b) wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka”  uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

c) bilans bramkowy,

d) większa liczba zdobytych bramek,

e) w przypadku miejsc 1-4 lub zagrożonych spadkiem - mecz barażowy.

5. Drużyna, która przegra dwa lub trzy mecze walkowerem zostanie usunięta z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w ligowej tabeli (dotyczy to także drużyn grających w grupach mistrzowskich i grupach wyższych niż spadkowe). Dwukrotne oddanie walkowera bez powiadomienia Organizatora o braku obecności skutkuje natychmiastowym wycofaniem zespołu z rozgrywek.

6. Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50 % łącznej liczby spotkań do rozegrania. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako wynik 5:0 dla drużyny przeciwnej.

7. Drużyna, która zapewni sobie miejsce na podium przed ostatnim meczem lub wcześniej jest zobowiązana do stawienia się na kolejnym meczu/meczach pod rygorem rozpoczęcia następnego sezonu z ujemną ilością punktów (1 walkower = -3 punkty, 2 walkowery = -6 punktów, itd.).

7. Wszystkie drużyny zgłoszone do WL Ligi uczestniczą w Pucharze WL Ligi prowadzonym w systemie pucharowym – przegrywający odpada. W rozgrywkach Pucharu WL Ligi nie będą uczestniczyć zespoły, które w ostatnich dwóch edycjach oddały dwukrotnie walkowera w pierwszych dwóch rundach.

8. Cztery najlepsze drużyny sezonu ligi (Mistrz 1. i 2. WL Ligi, zdobywca Pucharu WL Ligi i obrońca tytułu z poprzedniej edycji) rozegrają pomiędzy sobą mecze o Superpuchar WL Ligi, który odbędzie się na początek halowej edycji 2018/2019.

9. Podczas rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja najlepszych strzelców.

10. Rozgrywki 22. edycji WL Ligi trwają od 3 grudnia 2017 roku do 4 marca 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia rozgrywek. Maksymalnie do 11 marca 2018 roku.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze WL Ligi.

2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.

3. Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.

4. Kapitan drużyny jest:

a) zobowiązany do wypełnienia przed meczem protokołu meczowego,

b) odpowiedzialny za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu,

c) odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi,

d) odpowiedzialny za zachowanie kibiców swojej drużyny.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze WL Ligi.

6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek WL Ligi powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.

8. Organizator i sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika w zwykłych okularach optycznych. Dopuszczalna jest gra w okularach specjalistycznych.

9. Drużyny otrzymają nagrody i wyróżnienia za następujące osiągnięcia:

a) I, II i III miejsce w 1. i 2. WL Lidze,

b) I, II i III miejsce w Pucharze WL Ligi,

c) I miejsce w Superpucharze WL Ligi,

d) I miejsce w Rankingu Fair-Play w Ligach,

e) I miejsce w Klasyfikacji strzelców Ligi i Pucharu WL Ligi,

f) Piłkarz sezonu w 1. i 2. WL Lidze oraz Pucharze WL Ligi,

g) Bramkarz sezonu w 1. i 2. WL Lidze oraz Pucharze WL Ligi,

h) Najwartościowszy zawodnik Superpucharów Lig.

10. Każda nagrodzona drużyna otrzyma maksymalnie 10 nagród (medale i nagrody rzeczowe). 

11. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone na piśmie najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu. Po upływie tego terminu nie będą one rozpatrywane.

PRZEPISY GRY


§4

ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie mecze odbywają się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34.

2. Wszystkie mecze rozgrywane są piłką meczową Nike o rozmiarze 4. Podczas meczu na boisku znajdują się dwie piłki (nie ma możliwości rozgrywania meczu innymi piłkami).

3. Czas gry w meczu ligowym – 2x13 minut z przerwą 30 sekundową; czas gry w meczu pucharowym w zależności od fazy rozgrywek – 1x10 minut (faza grupowa, mecze pucharowe do meczu o 3. miejsce), 2x8 minut (finał). Przy remisie w meczach fazy pucharowej następują 3 serie rzutów karnych).

4. W przypadku wyniku stykowego tj. np. 1:1, 2:1 ostatnia minuta jest zatrzymywana przy każdorazowym opuszczeniu boiska przez piłkę oraz przy zatrzymaniu gry przez arbitra (rzut wolny, rzut karny). Czas jest wznawiany po wprowadzeniu piłki do gry.

5. Po zakończeniu czasu gry jedynymi stałymi fragmentami, które mają prawo być dograne są rzut karny, rzut karny przedłużony i rzu

6. W przypadku oddania strzału na bramkę w momencie sygnału dźwiękowego oznajmiającego koniec pierwszej lub drugiej części gry końcem meczu uznaje się zatrzymanie piłki (bramka, obrona bramkarza lub obrońcy, wyjście piłki poza obszar gry). Wówczas mecz kończy gwizdkiem arbiter zawodów. 

7. Zespoły występują w składach 5-osobowych (4 zawodników z pola + bramkarz).

§5

UBIÓR ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są występować w strojach tego samego koloru (można skorzystać ze znaczników Organizatora)

2. W przypadku, gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decyduje Organizator lub Sędzia, biorąc pod uwagę kompletność strojów obu drużyn lub liczebność składów, który stawił się na mecz. Jeśli na tej podstawie nie da się wybrać zespołu to znaczniki założy drużyna wpisana w protokole, jako „goście”.

3. Zawodnicy występujący w meczach WL Ligi muszą posiadać odpowiednie obuwie. W przypadku gry na hali nakazuje się grę w tzw. „halówkach” z jasną podeszwą.

4. Strój bramkarza musi wyraźnie różnić się od strojów zawodników (jeśli sędzia stwierdzi iż strój nie wyróżnia się wyraźnie, bramkarz ma obowiązek założyć znacznik)

§6

STREFA ZMIAN

1. Zmiany podczas gry odbywają się „hokejowo” w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się na własnej połowie na wysokości ławki dla zawodników rezerwowych.

2. Zmiana bramkarza musi odbywać się w strefie zmian i nie musi być uprzednio zgłoszona do sędziego. Zawodnik z pola wchodzący na pozycję bramkarza musi posiadać znacznik odmiennego koloru niż koszulki drużyny, w której występuje.

3. Źle wykonana zmiana będzie karana żółtą kartką dla zawodnika wchodzącego. Wyjątkiem jest uprzednio zgłoszona kontuzja zawodnika, za zgodą sędziego dopuszcza się wykonanie zmiany z ominięciem przepisu zawartego w punkcie 1.

§7

GRA NIEDOZWOLONA

1. Wślizgi w odległości do 2 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej są zabronione. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkiem lub biodrem, nogami i atakuje przeciwnika lub piłkę, a całość wykonana jest dynamicznie i ukierunkowana w stronę przeciwnika. Grę noszącą cechy zagrania wślizgiem nieukierunkowaną w stronę przeciwnika nie uważa się za grę wślizgiem.

2. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni.

3. Bramkarz w polu karnym może atakować wślizgiem. Nieczysty wślizg – rzut karny.

4. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów od linii bramkowej.

5. Za grę niebezpieczną tzw. „nakładkę” sędzia dyktuje rzut wolny pośredni. Jeśli podczas gry niebezpiecznej dojdzie do kontaktu ciał między zawodnikami sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni.

6. Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. W przypadku popełnienia przez drużynę 6 fauli akumulowanych sędzia zawodów zarządza rzut karny przedłużony wykonywany z odległości 10 metrów od linii bramkowej. Obrona rzutu karnego przedłużonego przez bramkarza lub trafienie piłki w słupek lub poprzeczkę jest równoznaczne z wyjściem piłki na aut bramkowy (nie ma tzw. „dobitek”). Każdy kolejny faul akumulowany jest karany rzutem karnym przedłużonym.

7. Podczas wykonywania rzutu karnego przedłużonego wszyscy zawodnicy z wykluczeniem strzelającego i broniącego muszą przebywać za linią środkową boiska.

§8

KARY

1. Zawodnicy karani są przez sędziego żółtymi i czerwonymi kartkami.

2. Żółta kartka - 2 minuty kary, czerwona kartka - 5 minuty kary dla drużyny i kara dla zawodnika wykluczająca go z dalszej gry w meczu.

3. Kara za głośne przeklinanie – 1 minuta kary.

4. Trzy, a następnie pięć (siedem, dziewięć, itd.) żółtych kartek, są dla zawodnika równoznaczne z pauzą w najbliższym meczu ligowym.

5. Po otrzymaniu żółtej kartki ukarany zawodnik schodzi z pola gry i drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do utraty bramki.

6. Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu 5 minut bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry.

7. Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, a w konsekwencji czerwonej przez tego samego zawodnika drużyna gra w osłabieniu 2 minuty bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry. Otrzymanie dwóch żółtych kartek przy jednym zajściu (np. faul i komentowanie orzeczeń sędziego) jest równoznaczne z grą w osłabieniu przez 5 minut bez względu na tracone bramki.

8. W przypadku, gdy:

a) Zespół grający w 5 zawodników przeciwko 4 i zespół z większą liczbą grających zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

b) Obie drużyny mają po 4 lub 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,

c) Bramkę zdobywa drużyna grająca w osłabieniu, następuje kontynuacja gry z tą samą liczbą zawodników.

9. Czerwona kartka jest równoznaczna z pauzą od dwóch do pięciu meczów ligowych (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów). Organizator może zdecydować o karze jednego meczu, tylko w przypadku, gdy zagranie na czerwoną kartkę nie było spowodowane brutalnością ani nie miało wpływu na wynik końcowy meczu (zagranie ręką piłki zmierzającej do pustej bramki przy dużej przewadze bramkowej jednej z drużyn).

10. W przypadku publicznego znieważenia sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki lub po zakończeniu meczu jest równoznaczne z karą minimum pięciu meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów). Nie ma określonej maksymalnej kary.  

11. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie itp.) sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany walkower przeciw drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z konsekwencjami takiego zachowania – wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu pieniędzy.

12. W przypadku gry w drużynie nieuprawnionego zawodnika wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

13. Zawodnik niegrający, uczestniczący w meczu WL Ligi w roli kibica w przypadku nieodpowiedniego zachowania w stosunku do przeciwnika, sędziego lub Organizatora otrzymuje karę minimum pięciu meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów).

§9

WALKOWERY

1. Mecz może zostać rozpoczęty przez sędziego w sytuacji, gdy drużyna liczy minimum 4 zawodników. Po rozpoczęciu gry sędzia odgwizduje walkowera w przypadku przebywania na boisku 2 zawodników z danej drużyny. Zespół, który rozpoczął mecz, ale go nie zakończył z powodu kontuzji nie otrzymuje ujemnego punktu.